Popular Posts

Tuesday, October 11, 2016

ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ : ਚਲੋ ਅੱਜ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ

ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ : ਚਲੋ ਅੱਜ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ  
"ਦਾਨਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ"
ਅੱਜ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਭਾਵ ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਹੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕਤ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਭਟਕ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਇੰਝ ਇਨਸਾਨਤੋਂ ਉਹ ਦਾਨਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਝੂਠਧੋਖਾਧੜੀਬੇਈਮਾਨੀਛਲਾਵਾਨਿੱਜਤਾਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨਵੱਡਿਆਂ ਦਾਅਪਮਾਨਕਾਲਾ ਧਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਸਦੇਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਫਿਰ ਉਹ ਇਨਾਂ ਦਸ ਬੁਰਾਈਆਂਨਾਲ ਦਸ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਵਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ 'ਰਹਿੰਦਿਆਂਪਰਿਵਾਰਾਂ ' ਵਿਚਰਦਿਆਂਰਾਜਨੀਤਕ ਜੀਵਨਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਇਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇਨਾਂਦਸ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਮ ਭਗਤਕਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ 
ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਕਿ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ

No comments:

Post a Comment